Data evento: 
Venerdì, Gennaio 19, 2018
Luogo evento: 
Palazzo Madama, Torino